Стихотворения Илзе Айхингер (на болгарском языке).

Оригинал материала находится по адресу:
http://www.litclub.com/library/prev/aihinger/index.html

ЖАЛБАТА НА БОБИНГЕР

Моите приятели се разпиляха,
изгубих ги
между листите и клоните.
Кой ще възвърне образа им,
кой ще извади от дъжда
леките им силуети,
кой ще улови за тях облаците-шапки на планината,
кой за мен ще завърти обратно стрелките
на слънчевия ни часовник?

АТЕРЗЕЕ

Рисунка на умрелите в дълбокото риби,
в дванадесет нарисувана на белия зид,
в дванадесет вече изтрита от белия зид,
от клисаря, дошъл да затвори вратите.
Никой не я е видял.

МАРИАНЕ

Утеха е за мен,
че в тези златни нощи
спи дете.
Че неговият дъх покрай златарницата преминава
и неговото слънце
още в ранно утро
с петела и кокошките
над росната трева изгрява

ИГРА НА КАРТИ

Забравили тъмните ъгли,
лицата
и златото под стената,
ние всичко ще оставим така,
люлката с железни мъже,
образците, ослепили очите ни,
а под кухненската пейка
носорога, стоплен от светлина.