Стихотворение Натальи Арсеньевой «Молодым поэтам» (на белорусском и английском языках)

Пад Сінім Небам

Наталля Аляксееўна Арсеньнева

Ад злых, няветлых песняў гора,
ад змораў шэрае зямлі
у неба сіню, ў неба мора
ты зрок прысталы падымі.
У сінім небе няма распачы
глухой, што гасіць паволі ўсё,
пад сінім небам усё іначай —
здаецца светлым, як сны, жыццё,
такім нязнаным, дзіўным. узлётным,
жыццём-натхненнем без слёз, турбот.
У сінях неба несмяротных
бясконцым святам сплывае год.
Дык гэй у неба, у край без сценяў,
ад зла, нязбыўнага ў жыцці,
на белых крылах летуцення,
Пясняр,
па слова-чар ляці!

Under the Blue Sky

by Natalla Arsiennieva

From woe’s grim songs, unlovely measures,
From nightmares of this earth of grey,
To the sky’s ocean, the sky’s azure,
Lift now your seeking eyes, straightway
In the blue sky is no despair, to
Quench all things slowly with dull might,
Under the blue sky all seems fairer,
And life, as if in dreams, is shines bright.
Life is a strange and wondrous flying,
An inspiration, without tears.
In the sky’s azure, never-dying,
In endless festal flow the years.
Then to the sky’s unshadowed kingdom,
From grimness to life soaring high,
On the white plumes of daydreams winging,
Bard, to seek the word’s wonder — fly!