Подборка стихотворений Златы Коцич (на сербском языке)

ZEMLJI

Ne mogu da dotaknem glasne `ice:
pup~anu vrpcu {to me spaja snebom.
Doti~em jezik:
iz prsta {ikne ukus ~adji.
Na mleko miri{e ~adj, na tamjaniku.
Kipe re~i: verige, bundruk, bunar, divana, vrtuna.
Ho}u grlo kao gajde a jezik
gudi po ko`i pr`e}i je.
Otkuda plamenje: spolja? iznutra?
Vise me{ine ognja u kojima kloko}e voda:
glasovi primireni na u`adima od ~adji.
Taknem li pupak ma i jedne re~i
zazvoni}e nutrine nebesa.