Karjalainen aurinko nousi Äänisen takaa Moskovalaisen Natalja Laidisen runokokoelma sisältää runoja 30 vuoden ajalta. Kirja on nähnyt päivänvalon Petroskoissa.

Karjalan Sanomat, газета на финском языке. 15 апреля, 2020 г.

Petroskoissa on ilmestynyt runoilija Natalja Laidisen runokokoelma Karjalainen aurinko. Kirja on hänelle tärkeä, koska se on omistettu Karjalalle.

— Kirja kattaa elämäni 30 vuotta vuodesta 1990. Olen syntyisin Petroskoista. En unohda sukujuuriani, vaikka olenkin asunut Mos-kovassa monen vuoden ajan. Vanhempani asuvat edelleen Petroskoissa. Käyn Karjalassa vähintään kerran vuodessa. Kun tulen Karjalaan, vierailen kouluissa ja kerron runoista, Laidinen kertoo.Nataljasta tuli runoilija ja intohimoinen kirjallisuusihminen jo lapsuudessa. Hän ryh-tyi ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan runoilla, koska hän piti niiden lukemisesta.

— Intohimo lukemiseen on syttynyt mi-nulle koulussa. Äitini ja mummoni olivat töissä koulutusalalla ja he tukivat lukuintoani. Lapsuuden kodissa kirjallisuus ja klassikko-kirjailijat tulivat tutuiksi. En varmasti osaisi edes elää lukematta. Se on edelleen osa arkeani, Laidinen sanoo.Runoilija lukee sekä huvikseen että hakies-saan inspiraatiota.— Lapsuudessa luin ajattomia, läpi vuo-sikymmenten tuoreina ja ilmaisuvoimaisi-na säilyneitä Puškinin, Lermontovin, Blokin, Ahmatovan ja Tsvetajevan runoja. Niistä alkoi elämäni runojen parissa, niitä lukien, kirjoittaen ja esittäen, hän kertoo.Karjalan kansankirjailija Ivan Kostin sekä kirjailija ja runoilija Juri Linnik. Olivat ensimmäisiä, jotka kiinnittivät huomiotaan Laidisen runoihin.

— Yksi suosikkirunoilijoistani on Taisto Summanen. Minusta hän oli pohjoisen kirjallisuuden parhaimpia runoilijoita. Hänen runonsa ovat täynnä kielikuvia. Hänen lyriikkansa on lähellä sydäntäni. En valitettavasti onnistunut tutustumaan henkilökohtaisesti häneen, mutta olemme olleet ystäviä hänen pokansa kanssa, Laidinen kertoo.

Runot on kirjassa teemoitettu kuuteen kokonaisuuteen: pohjoisen runoja, pohjoisen vetovoima, tuotannon alkulähteet, lumi ja hiekka, karjalainen paletti sekä tapaamisia.— Pohjoisissa runoissa keskeisessä ase-massa on myytit. Eri maiden myytit ovat tuo-tantoni lähtökohtana, Natalja selittää.

— Minulla on juutalaisia ja inkeriläisiä sukujuuria, ja osa runoista kertoo alkuperäs-täni. Lumi ja hiekkaosaston runot kertovat suhteestani Karjalaan ja Israeliin, hän jatkaa.

Natalia Laidinen lukee sekä huvikseen että hakiessaan inspiraatiota. Runoilija Natalia Laidisen Karjalainen aurinko ­kirja sisältää runoja 30 vuoden ajalta. Runoissa hän pohtii mm. historiaa ja nykyaikaa, mutta myös Karjalan luontoa ja myyttejä. Karjalainen aurinko nousi Äänisen takaaMoskovalaisen Natalja Laidisen runokokoelma sisältää runoja 30 vuoden ajalta. Kirja on nähnyt päivänvalon Petroskoissa.Laidinen romantisoi luontoa ja kirjoittaa siitä paljon. Järvet, kalliot ja metsät esiintyvät hänen runoissaan usein. Eloton luonto saa elollisen ominaisuuksia. Runoissaan hän myös kertoo, että ennen vanhaan tuntemattomat heimot asuivat Karjalan tasavallan alueella. Historiaa ja nykyaikaa hän pohtii Pohjoisen vetovoimaosaston runoissa.Kirjassa on käytetty taiteilija Mjud Metševin kuvituksia.

— Kirja on siis yhdistänyt runouteni ja loistavan taiteilijan grafiikan. Taiteilijan leski Olga Hlopina auttoi minua siinä, Laidinen kertoo.Kirjan voi ostaa Petroskoin kirjakaupoista. Levikistä osa jaetaan Petroskoin kirjastoihin.

Natalia Laidinen:

Runoilija, journalisti, opettaja
●Syntynyt Petroskoissa
●Päättänyt Petroskoin 17. kymnaasin
●Valmistunut Moskovan kansainvälisten suhteiden instituutista vuonna 1998
●Työskentelee toimittajana ja korkeakouluopettajana
●Venäjän kirjailijaliiton Moskovan osaston jäsen
●Moskovan karjalaisen osakunnan jäsen vuodesta 2004
●Moskovan karjalaisen osakunnan johtaja vuosina 2013-2018

Fakta:

●Karjalainen aurinko
●Runot Natalja Laidinen
●Kuvitus Mjud Metšev
●Toimittajat Aleksandr Kolomytsev ja Olga Romaškina
●Kustantamo Ostrova
●Levikki 500 kappaletta
●Suositusikäraja 12+