Стихи Зульфии Атои с переводом на английский язык

Zulfiya Atoi: Daughter’s Song (From Tajik)

Daughter’s Song

By Zulfiya Atoi

Translated by A.Z. Foreman 

At my name, life began. It was the key

To opening the lock on goodness’ door.

At my name, hands reached out and gripped the stars.

My every hair brought miracles galore.

At my name, Farhad dug into the mountain

And threw himself down from it, and was dead.

At my name, Qays became loveshot Majnun,

Preferring deserts to the world he shed.

Scattering laughter I return as spring.

Now come the poets’ whining elegies. 

They say I am unkind, that I steal hearts.

But I am kind as a musk-wafting breeze.

The Original:

Сурӯди Духтар

Зулфия Атоӣ

Зиндагӣ бо номи ман оғоз шуд

Қулфи дарҳои накӯӣ боз шуд

Дастҳо бо номи ман ахтар гирифт,

Ҳар сари мӯ соҳиби эъҷоз шуд.

Кӯҳро бо номи ман Фарҳод канд,

Бандҳои қуллааш аз ҳам фиканд.

Қайс ҳам бо номи ман Маҷнун бишуд,

Аз ҷаҳон омад биёбонаш писанд.

Чун баҳорон гаштаам ман хандарез,

Бандбанди шоирон шуд нолахез.

Дилбари номеҳрубонам гуфтаанд,

Меҳрубонам чун насими мушкбез!