Село Блатница (Blatnica) – родина Маши Халямовой (Пулмановой). Фото поэтессы и места её рождения

Оригинал материала находится по адресу:
www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d6813dd3-ba2d-4e5d-b340-62423b757ee4

BLATNICA

Cache sa na uvedených súradniciach nenachádza, tie vás privedú do stredu Blatnice pred Pronayovskú kúriu. Obec sa nachádza v strednej casti Turca, leží pod úpätím Plešovice, ktorá tvorí predhorie Velkej Fatry. Na hornom konci dediny sa zacínajú doliny Blatnická a Gaderská. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1230, ked sa spomína dedina a hrad, ale stopy pravekého osídlenia sa datujú až do 3.tisícrocia pred n.l.. V Blatnici je dodnes zachovaných mnoho murovaných domov s velkými bránami (olejkársky typ) a typické turcianske drevené domy s kožovkou len medzi trámami stien.

Súradnice finalu sú N48°56,ABC’ a E18°55,DEF’.
Skrýša sa nachádza vo svahu Plešovice, kde sa v dobe bronzovej a halštackej nachádzalo významné hradisko. Zaniklo koncom 3.storocia nášho letopoctu, avšak dodnes sú viditelné stopy hlinených valových opevnení.
Väcšinu informácií získate na www.blatnica.sk, údaje D a F nájdete priamo v obci.


Z prvopociatkov slovanského osídlenia bol v miestnej casti Sebeslavce objavený hrob velkomoravského velmoža. Vzácnym nálezom bol tzv. Blatnický mec. Mec s rukovätou vybíjanou zlatom a striebrom patrí ku skupine karolínskych mecov. Jedna cast kovania je pôvodu avarského s laliovitými ozdobami a druhá cast svedcí o domácom umelcovi, ktorý zobrazil na nich skrcenú postavu so zdvihnutými rukami. Repliky meca slovanského velmoža z Blatnice z polovice 9.storocia si ako pamiatku na Slovensko odviezli v r.2005 americký a ruský prezident, ked ich dostali do daru od prezidenta SR pri ich návšteve Slovenska.
Historicky významný Blatnicky mec má aj svoje dvojca. Aká je telefónna predvolba do krajiny, kde sa našiel druhý podobný mec? Spocítajte císlice v predvolbe, odpocítajte 10 a máte císlo B.

Pronayovská kúria V strede dediny sa nachádza barokovo-klasicistická kúria rodiny Pronayovcov z polovice 18.storocia (STAGE1). Od roku 1988 je v nej umiestnená expozícia Etnografického múzea v Martine a venuje sa životu a dielu významného umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku.
Spocítajte hodnoty rímskych císlic, „ukrytých“ v nápise, ktorý sa nachádza na kruhovom portikuse kúrie. Císlo D získate, ak doplníte rok 1D36, „skrytý“ v nápise.

bodliak V Blatnici dlho pôsobila prvá slovenská botanicka Izabela Textorisová. Okrem botaniky mala všestranné záujmy, venovala sa aj hvezdárstvu, mineralógii a speleológii. Slovenská astronomická spolocnost na jej pocest pomenovala podla nej novú planétku, objavenú v roku 2004. Popísala viac než 100 nových rastlín a vo vedeckých kruhoch bola Textorisová považovaná za odbornícku najmä na flóru Turca, obcania v dedine však považovali jej osamelé vychádzky do prírody za podivínske rozmary.
V roku 1893 na vrchu Tlstá objavila dovtedy neznámy druh bodliaka, ktorý bol pomenovaný po nej. Spocítajte, kolkokrát sa nachádza písmeno „U“ v rodovom a druhovom latinskom názve tohoto bodliaka a dostanete císlo A.

Maša HalamováDalšou blatnickou rodáckou je poetka Maša Halamová, vlastným menom Mária Pullmanová. Narodila sa v rodine blatnického šafraníka. Patrí k najvýznamnejším predstavitelkám slovenskej poézie 20.storocia, jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. Vo svojej tvorbe využívala symbolizmus, ale zároven aj volný verš. Debutovala básnickou zbierkou Dar, ale velmi známe sú aj jej knihy pre deti.
Doplnte dátum jej narodenia 2E.8.1908.
.
.
.
Medzi blatnických rodákov patrili aj bratia Daniel a Jaroslav Siakelovci. Na zaciatku 20.storocia emigrovali do USA. V roku 1920 bola americkými Slovákmi v Chicagu založená Tatra Film Corporation, ktorej úlohou bolo nakrúcanie filmov v starej vlasti. Jeden zo zakladatelov poveril bratov Siakelovcov zhotovením dlhometrážneho filmu Jánošík. Daniela ako kameramana, Jaroslava ako režiséra. Hlavného hrdinu stvárnil ceský divadelný herec Theodor Pištek. Samotný film sa natácal v Blatnici, v Gaderskej, Dedošovej a Blatnickej doline (kde vznikla aj cast druhého a tretieho filmu o Jánošíkovi). Na Slovensku mal film premiéru 3.1.1922 a Slovensko sa práve vdaka tomuto filmu zaradilo medzi prvých 10 krajín, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film.
V roku 19C5 bol film Jánošík zapísaný UNESCOm do svetového kultúrneho dedicstva.

pamätníkNedaleko kúrie sa nachádza pamätník udalosti, ktorá sa odohrala na tomto mieste (STAGE2). Nájdite ho a zistite císlo F v dátume 23.júna 194F, kedy sa spomínaná udalost stala.