Невена Стефанова на коллективной фотографии. 1969 год.

February 24, 1969. After the same event (The 40,000th radiotelephone “RSW1”).
– A part of the laboratory team and Radio-plant production department RSW with our former chief Colonel Russen Kondarev.

– След тържеството в цех РСВ на СЗС, по случай производството на 40-хилядния брой.
От ляво на дясно: (н-к на производствен участък), (предс. на цеховия профкомитет), Георги Влахов-гл.технолог на РСВ1, Асен Дачев, Георги Салчев-наш пряк началник, вдъхновител и наставник, Невена Стефанова, Павлина Пашова, полк. Русен Кондарев, Никола Царибродски, моя милост, Иван Бамбов, Иван Войнов-началник цех РСВ, Николай Люцканов – гл.к-р по механичната разработка, Павел Гоцев.
NOTES:
* In Memoriam to our former leader and three colleagues – General Russen Kondarev,
Nikolay Lyutzkanov, Georgi Vlahov and Pavel Gotzev.

** Публикувам тази “снимка за спомен” от горното събитие в памет на един незабравим ръководител – ген.Русен Кондарев (тогава полковник), бивш гл.инженер на Специалното производство на СЗС а след това директор на ЗССРЕА. Заради това, че ни вдъхна така необходимото самочувствие, чрез неговата съпричастност, настойчивост, принципност и защита на колектива и изделието, при всички перипетии, през които трябваше да преминем, докато нашата “първа лястовица” в УКВ обхвата 57.5 MHz – радиотелефонът РСВ1 се утвърди като основно средство за подвижна радиовръзка. Както за нашата страна, така и за Министерството на селското стопанство на бившия СССР, нашия най-крупен потребител на УКВ радиостанции за дълги години напред.
*** С тъга се прекланям и пред паметта на рано напусналите ни талантливи колеги и добри приятели – Николай Люцканов, Георги Влахов и Павел Гоцев.