Литература о жизни и творчестве Вейко Эрвасти

Jalava A. Kansallisuus kadoksissa: Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. – Helsinki: SKS, 1990. – 386 s. – Henkilöhakem. [Ervasti V.]. – С. 382.
Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. – Jyväskylä: Weilin + Gröös, 1990. – 310 s. – [V. Ervasti]. – S. 158, 197.
Jaakkola N. Runoilijan muistolle: V. Ervastin elämäkerrasta ja runotuotannosta // Punalippu. – 1947. – № 4. – S. 119–127.
Lehmus H. Laulu onnesta: [Arv.] // Totuus. – 1948. – 8.kesäk.
Varpunen: Laulu / Säv. K. Rautio // Lauluja koululaisille. – Petroskoi, 1955. – S. 40.
Mashin V. Onnen ja nuoruuden lauluja // Punalippu. – 1962. – № 1. – S. 93–94.
Summanen T. Veikko Ervasti // Ervasti V. Säteitä: Runoja. – Petroskoi, 1964. – S. 75–77.
Laine N. Runoutemme taipaleilta // Punalippu. – 1971. – № 3. – S. 22.
Valjakka V. Säteitä ja varjoja: V. Ervastin 60-vuotispäiväksi // Punalippu. – 1973. – № 12. – S. 90–93.
Vikström T. Sana vilpitön ei kuole koskaan: 70 vuotta Veikko Ervastin syntymästä // Punalippu. – 1983. – № 7. – S. 101.
Valjakka V. Elämä ja runoutta: Muistelmia // Neuvosto-Karjala. – 1985. – 18., 20., 29.syysk.; 4., 9., 13., 23., 25.lokak.; 15., 17., 22., 27., 29.marrask.; 1., 4.jouluk.
Ervasti Veikko // Neuvosto-Karjalan kirjailijat: Hakuteos / Laat. A. Mišin. – Petroskoi, 1989. – S. 27–28.
Valjakka V. En tarvitse mitään muuta / Haast. A. Hiiri // Karjalan sanomat. – 1994. – 17.helmik.
Mišin A. Kotiliesi vuottaa // Kipinä. – 1994. – № 5. – S. 4–5.

Очерк истории советской литературы Карелии / Отв. ред.: Э. Г. Карху, Н. С. Надъярных. – Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1969. – 375 с. – Имен. указ. [Эрвасти В. К.]. – С. 374.
Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920–1980 / Науч. ред. Э. Г. Карху. – Петро-заводск: Карелия, 1989. – 164 с. – Имен. указ. [Эрвасти В.]. – С. 163.
Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии / Ред.: Ю. И. Дюжев, Э. С. Киуру. – СПб.: Наука, 1997. – 245 с. – (История литературы Карелии; Т. 2). – Указ. имен [Эрвасти В.]. – С. 243.

Пахомова М. Ф. Эрвасти Вейкко Карлович // Крат. лит. энцикл. – М., 1975. – Т. 8. – Стб. 939.
Руханен У. Могила поэта В. К. Эрвасти // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Карельская АССР. – М., 1977. – С. 97–98.
Эрвасти Вейкко Карлович // Писатели Карелии: Биобиблиогр. слов. / Авт.-сост. Ю. И. Дюжев. – Петрозаводск, 1994. – С. 148–149.