Литература о жизни и творчестве Лаури Луото

Jalava A. Kansallisuus kadoksissa: Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. – Helsinki: SKS, 1990. – 386 s. – Henkilöhakem. [Luoto L.]. – S. 383.
Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. – Jyväskylä: Weilin + Göös, 1990. – 310 s. – [L. Luoto]. – S. 272.
Kirje Suomesta Lauri Luodolle // Puna-Kantele. – 1931. – № 21. – S. 11–13.
Suomalaisnatsionalistinen kirjailija L. Luoto eroitettu kirjailijaliitosta // Rintama. – 1935. – № 11. – S. 3–4.
Kiuru E. Lauri Luoto // Punalippu. – 1970. – № 10. – S. 97–99.
Summanen T. Ettei totuus unohtuisi // Summanen T. Tästä ura urkenevi: Kirjallisuushistoriaa
ja -arvostelua. – Petroskoi, 1984. – S. 58–66. – [L. Luoto]. – S. 58–61.

* * *

Очерк истории советской литературы Карелии / Отв. ред.: Э. Г. Карху, Н. С. Надъярных. – Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1969. – 375 с. – Имен. указ. [Луото Л.]. – С. 371.
Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920–1980 / Науч. ред. Э. Г. Карху. – Петро-заводск: Карелия, 1989. – 164 с. – Имен. указ. [Луото Л.]. – С. 160.
Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии / Ред.: Ю. И. Дюжев, Э. С. Киуру. – СПб.: Наука, 1997. – 245 с. – (История литературы Карелии; Т. 2). – Указ. имен [Луото Л.]. – С. 240.
История литературы Карелии. В 3 т. Т. 3 / Ред. Ю. Дюжев. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. – 458 с. – Имен. указ. [Луотo Л.]. – С. 452.