Литература о жизни и творчестве Иво Никутьева

Virtaranta P. Karjalaisia kulttuurikuvia: Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. – Espoo: Weilin + Göös, 1981. – 272 s. – [I. Nikutjev]. – S. 141, 157.
Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. – Jyväskylä: Weilin + Göös, 1990. – 310 s. – [I. Nikutjev]. – S. 168, 178, 231.
Jalava A. Kansallisuus kadoksissa: Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. – Helsinki: SKS, 1990. – 386 s. – [I. Nikutjev]. – S. 112, 114–115.
Rugojev J. Kuljettu taival // Punalippu. – 1982. – № 8. – S. 95–108. – [Iivo Nikutjev]. – 101–107.
Summanen T. Tästä ura urkenevi // Summanen T. Tästä ura urkenevi: Kirjallisuushistoriaa
ja -arvostelua. – Petroskoi, 1984. – S. 33–45.

* * *

Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920–1980 / Науч. ред. Э. Г. Карху. – Петро-заводск: Карелия, 1989. – 164 с. – Имен. указ. [Никутьев И.]. – С. 161.
Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии / Ред.: Ю. И. Дюжев, Э. С. Киуру. – СПб.: Наука, 1997. – 245 с. – (История литературы Карелии; Т. 2). – Указ. имен [Никутьев И.]. – С. 241.