Литература о жизни и творчестве Хильды Тихля

Palmgren R. Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus. Osa 1. – Porvoo; Hel-sinki, 1966. – 566 s. – [H. Tihlä]. – S. 227–240.
Virtaranta P. Karjalaisia kulttuurikuvia: Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. – Espoo: Weilin + Göös, 1981. – 272 s. – [H. Tihlä]. – S. 135.
Palmgren R. Kapinalliset kynät. – Porvoo; Helsinki: Juva, 1983–1984.
Osa 1: Kaksi puoluekirjallisuutta ja muotovallankumous (1918–30). – 1983. – 427 s. – Henkilö-hakem. [Tihlä H.]. – S. 421.
Osa 2: Pulan, fasismin ja sodan varjossa (1930–44). – 1984. – 432 s. – Henkilöhakem. [Tihlä H.]. – S. 425.
Osa 3: Rauhan ja edistyksen optimismista kylmään sotaan (1944–51). – 1984. – 398 s. – [H. Tihlä]. – S. 303.
Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. – Jyväskylä: Weilin + Groos, 1990. – 310 s. – [H. Tihlä]. – S. 162.
Jalava A. Kansallisuus kadoksissa: Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. – Helsinki: SKS, 1990. – 386 s. – Henkilöhakem. [Tihlä H.]. – S. 385.
Aalto V. Hilda Tihlä on esiintynyt: [Lehti Kääntyy – kirjan arv.] // Rintama. – 1935. – № 12. – S. 37–40.
Aalto V. Lehti kääntyy-teoksen toinen osa: [Arv.] // Rintama. – 1937. – № 3. – S. 75–80.
Ruhanen U. Kirjailija H. Tihlä // Punainen Karjala. – 1937. – 1.maalisk.
Karhu E. Osattomien ja sorrettujen kuvaaja // Punalippu. – 1969. – № 3. – S. 40–45.
Ruhanen U. Hilda Tihlä // Punalippu. – 1980. – № 2. – S. 73.
Timonen E. Hilda Tihlää muistellen // Neuvosto-Karjala. – 1980. – 8.helmik.
Tihlä Hilda // Neuvosto-Karjalan kirjailijat: Hakuteos / Laat. A. Mišin. – Petroskoi, 1989. – S. 186–187.

Очерк истории советской литературы Карелии / Отв. ред.: Э. Г. Карху, Н. С. Надъярных. – Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1969. – 375 с. – Имен. указ. [Тихля X.]. – С. 373.
Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920–1980 / Науч. ред. Э. Г. Карху. – Петро-заводск: Карелия, 1989. – 164 с. – Имен. указ. [Тихля X.]. – С. 162.
Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии / Ред.: Ю. И. Дюжев, Э. С. Киуру. – СПб.: Наука, 1997. – 245 с. – (История литературы Карелии; Т. 2). – Проза Хильды Тихля. – С. 96–102. – Указ. имен [Тихля X.]. – С. 242.
История литературы Карелии. В 3 т. Т. 3 / Ред. Ю. Дюжев. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. – 458 с. – Имен. указ. [Тихля X.]. – С. 455.
Рождественский Н. Хильда Тихля // Крас. Карелия. – 1934. – 24 сент.
Руханен У. Хильда Карловна Тихля // Карелия. – Петрозаводск, 1937. – Кн. 2. – С. 47–48.
Криничный М. Хильда Тихля // Лит. и искусство. – 1944. – 15 апр.
Карху Э. Г. Хильда Тихля (1872–1944) // Тихля Х. Избранное. – Петрозаводск, 1966. – С. 3–11.
Руханен У. Н. Тихля Хильда Карловна // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Карельская АССР. – М., 1977. – С. 71–73.
Тихля Хильда Карловна // Писатели Карелии: Биобиблиогр. слов. / Авт.-сост. Ю. И. Дюжев. – Петрозаводск, 1994. – С. 136–137.